Experter på markarbeten
 

Kämpedal Entreprenad AB är ett företag som i huvudsak sysslar med mark- och grundarbeten. Företaget grundades 1958 och har sedan dess tagit fasta på att med  gedigen erfarenhet som grund, utveckla företaget till att idag även ligga i förkant vad gäller att använda moderna metoder utrustning  och arbetssätt.

Grundarbeten  

Grundläggning i entreprenadform för villagrunder och större fastighetsgrunder. Utför det mesta som finns behov för i samband med grundarbeten, såsom skogsröjning, bergssprängning, pålningsarbeten med stålrör, VA-arbeten, grundplattor och även rivningsarbeten,

Pålning

Vi utför pålning med utgångspunkt från en mängd varierande markförutsättningar för grunder och större betongplattor.

transporter

Egna lastbilar av olika storlekar som utför transporter avseende schakt-, material- och maskintransporter.

Vårt kundlöfte

Ett professionellt genomförande som föregås av en noggran plan tillsammans med vår kund
borgar för att vi kan garantera 100% kundnöjdhet.


Patrik Samuelsson, VD