Tjänster

Vi tar alltid ett helhetsansvar för de tjänster vi utför. Oavsett om det är grundarbeten, pålning, grävning, schaktning, krossning, transporter eller maskinuthyrning är vi en trygg partner.

Grundarbeten

Grundläggning i entreprenadform för villagrunder och företags fastighetsgrunder. Utför det mesta av det som behövs göras i samband med grundarbeten såsom skogsröjning, bergssprängning, pålningsarbeten med stålrör, VA-arbeten, grundplattor och även rivningsarbeten.

Krossning

Vi utför i först hand krossning och sprängningsarbeten i bergtäkter och entreprendader. Vi lämnar gärna pris på färdigt krossmaterial.

Pålning

Pålning utföres på varierande underlag till grunder och större betongplattor

 

transporter

Tillgängligt finns 4 st 4-axl. lastväxlare med släp för såväl maskin- som materialtransporter. Vi har även 1 st kran- och tippbil, 4-axl till förfogande.

Schaktning

Totala markarbeten utföres. Detta innebär attt vi även schaktar allt material i samband med grund- och markarbeten. 

Maskinuthyrning

Entreprenadmaskiner av olika slag och storlekar finns tillgängliga för uthyrning, med eller utan förare.