Tjänster

Vi tar alltid ett helhetsansvar för de tjänster vi utför. Oavsett om det är grundarbeten eller bergarbeten. Alltid nöjd kund är vårt signum.

Grundarbeten

Grundläggning i entreprenadform för villagrunder och företags fastighetsgrunder. Utför det mesta av det som behövs göras i samband med grundarbeten såsom skogsröjning, bergssprängning, pålningsarbeten med stålrör, VA-arbeten, grundplattor och även rivningsarbeten.
 

bergsspräckning

Bergsspräckning är ett bra alternativ då det sällan behövs besiktning av närliggande omgivning. Vi utför bergsspräckningen genom hydralisk spräckning. Vi kan arbeta i både små och stora utrymmen då vi använder oss av både Darda och Yamamoto för att spräcka berg.
 

Pålning

Pålning utföres på varierande underlag till grunder och större betongplattor


 

Bergborrning

Vi utför bergborrning av olika slag inför exempelvis bergspräckning eller injektering.

 

Schaktning

Totala markarbeten utföres. Detta innebär attt vi även schaktar allt material i samband med grund- och markarbeten.
 

transporter

Tillgängligt finns 4 st 4-axl. lastväxlare med släp för såväl maskin- som materialtransporter. Vi har även 1 st kran- och tippbil, 4-axl till förfogande.