Företaget har haft sitt säte i Oviken , Jämtland, men har sedan 2015 flyttat till Länna i Skogås. Verksamheten startades av  Lars-Erik Kämpedals  far och drevs fram till 1970-talet av honom, då sonen Lars-Erik började sin bana som entreprenör. År 1983 anslöt sig även den yngre brodern Torbjörn till företaget, som entreprenör och delägare.

Sedan 1995 har verksamheten till 100% bedrivits i Mälardalen.

Kämpedal Entreprenad har sedan 1990 ägts och drivits av bröderna Lars-Erik och Torbjörn Kämpedal. Bolaget ombildades 2003 till aktiebolag.

Verksamheten utgörs till största delen av grundläggning i entreprenadform för villagrunder, med de största husleverantörerna som kunder. Vi gör ca 200-250 grunder per år. Verksamhetsområdet omfattas till största delen av Stockholm, Uppland och Södermanland. En av våra största kunder är Älvsbyhus AB, som vi utfört grundarbeten åt sedan 1981. Idag utförs även villagrunder till övriga stora husleverantörer och större företags fastighetsgrunder.

Vi utför allt som behöver göras i samband med grundläggning såsom skogsröjning, bergspräning, pålningsarbeten med stålrör, VA-arbeten, grundplattor och torpargrunder samt även rivningsarbeten.

Transporter utförs med egna lastbilar avseende schakt- material- och maskintransporter, Vi har även möjlighet att erbjuda krossningsarbeten på entreprenad med våra moderna mobila krossenheter.

Vår bas i Stockholm är Skogås, där vi har kontor samt förråd. Krossmaterial säljs och levereras från vår egen anläggninge i Länna Industriområde, Skogås.,

loading...